Vítejte na oficiálních webových stránkách
Zemědělského obchodního družstva Kámen

Zemědělské obchodní družstvo Kámen  hospodaří v oblasti Českomoravské vrchoviny v okrese Havlíčkův Brod. Obhospodařuje 3 692 hektarů zemědělské půdy, z toho 2 796 hektarů orné půdy a 896 hektarů travních porostů. Vzniklo v roce 1975 sloučením původních družstev Kámen, Sedletín, Tis a Vepříkov jako JZD Rozkvět Kámen, které se v roce 1992 transformovalo na současné obchodní družstvo založené na majetkové účasti jeho členů.  

 

Příznivé přírodní podmínky k pěstování brambor, tradice a zkušenosti daly základ k současné výrazné specializaci na pěstování sadbových brambor. Zemědělské obchodní družstvo Kámen je jedním z největších pěstitelů sadby brambor v České republice. Celková plocha brambor se pohybuje v rozmezí 200 - 220 hektarů, z toho je 90 - 100 hektarů množitelských porostů. Dalším významným odvětvím rostlinné výroby je pěstování obilovin a řepky. Z obilovin je důležitá produkce sladovnického ječmene, potravinářské pšenice a potravinářského žita.

 

Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka a hovězího masa. Odchov veškerého skotu je řešen volným ustájením s uplatněním požadavků na welfare zvířat. Základní stádo tvoří 950 krav holštýnského mléčného plemena.

 

V nabídce služeb Zemědělského obchodního družstva Kámen naleznete především:

 •  
  •  
   • Produkty rostlinné a živočišné výroby
   • Silniční nákladní a osobní dopravou
   • Ubytování a stravování
   • Vedení účetnictví

 

sadba - brambory - sadba brambor - sadbové brambory - brambory prodej - Kámen

foot