Drobečková navigace

Úvod > Profil

Profil

Zemědělské obchodní družstvo Kámen hospodaří v oblasti Českomoravské vrchoviny v okrese Havlíčkův Brod. Obhospodařuje 3 692 hektarů zemědělské půdy, z toho 2 796 hektarů orné půdy a 896 hektarů travních porostů. Vzniklo v roce 1975 sloučením původních družstev Kámen, Sedletín, Tis a Vepříkov jako JZD Rozkvět Kámen, které se v roce 1992 transformovalo na současné obchodní družstvo založené na majetkové účasti jeho členů.

  

Přírodní podmínky jsou typické pro bramborářskou oblast. Pozemky se nacházejí v nadmořské výšce od 450 do 600 metrů. Víceletý srážkový průměr je 705 mm, ve vegetačním období 434 mm. Víceletý teplotní průměr je 6,9 oC, za vegetační období 13,0 oC. Půdy, na kterých družstvo hospodaří, jsou půdy hnědé, mírně až středně kyselé, středně hluboké, na substrátu rulových hornin s dostatkem draslíku a nedostatkem fosforu, jsou lehčí až střední s propustnou spodinou, dobře zpracovatelné. Makroreliéf je zvlněný, středně až mírně svažitý s převládající jižní až jihozápadní expozicí.

 

Příznivé přírodní podmínky k pěstování brambor, tradice a zkušenosti daly základ k současné výrazné specializaci na pěstování sadbových brambor. Zemědělské obchodní družstvo Kámen je jedním z největších pěstitelů sadby brambor v České republice. Celková plocha brambor se pohybuje v rozmezí 200 - 230 hektarů, z toho je 90 - 100 hektarů množitelských porostů. Každoročně se množí 20 - 25 českých a zahraničních odrůd. Na více než polovině množitelských ploch se pěstuje sadba velmi raných a raných konzumních odrůd. Během množitelského cyklu jsou plochy pod stálou zdravotní kontrolou. Od roku 1990 má družstvo statut přihlašovatele. Pěstované konzumní brambory jsou určeny jak pro přímý konzum, tak pro zpracování na hranolky a lupínky. Družstvo je vybaveno moderními technologiemi pro pěstování a skladování brambor, včetně skladu na 10 300 tun.

 

Dalším významným odvětvím rostlinné výroby je pěstování obilovin a řepky. Z obilovin je důležitá produkce sladovnického ječmene, potravinářské pšenice a potravinářského žita. Část vyrobeného obilí se zpracovává pro vlastní živočišnou výrobu v podnikové výrobně krmných směsí.

 

Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka a hovězího masa. Odchov veškerého skotu je řešen volným ustájením s uplatněním požadavků na welfare zvířat. Základní stádo tvoří 950 krav holštýnského mléčného plemene.

Technické služby jsou důležitou součástí činnosti zemědělského družstva. Zajišťují opravy vlastní zemědělské techniky, stavební údržbu budov a veškeré dopravní služby. Družstvo nemá výraznou přidruženou výrobu, provádí pouze pořez dřeva, příležitostnou nákladní a osobní dopravu, poskytuje ubytování v podnikové ubytovně a obědy ze závodní kuchyně.